Uthyrningsstall

Hyra stallplats på HRF

Hammarö Ryttarförening har två uthyrningsstall med totalt 18 boxar för inackordering av privathästar på anläggningen. I stallhyran ingår bland annat egen hage till varje häst, in och utsläpp under vardagar, fodring under vardagar, tillgång till ridhus och paddock. För mer detaljerad information se vårt avtal samt kontakta kansliet.

Ansökan om stallplats i privatstallet

De som har stallplats förväntas att engagera sig extra i föreningen.

När du ansöker omstallplats kommer styrelsen i sitt urval från intresselistan att ta hänsyn till följande:

  • Innehavare av stallplats och övriga som hanterar/rider hästen ska vara medlem i Hammarö Ryttarförening.
  • Tävlar innehavaren eller ev medryttare, ska tävlandet ske för Hammarö Ryttarförening, om inte särskilda skäl föreligger.
  • Sökande ska ange inom vilket eller vilka områden man önskar åta sig att utföra ideellt arbete för föreningen och anläggningen samt i vilken omfattning.
  • Sökande ska inkomma med uppgifter om eventuell specialkompetens som kan gagna föreningen och anläggningen samt i vilken omfattning man är beredd att lägga tid på detta i föreningen.
  • Sökande/stallplatsinnehavare ska tydligt verka för en god föreningsanda.
  • Sökande ska inkomma med referenser från andra stall och acceptera att de
    kommer att kontaktas.


Ansökan ska vara skriftlig gärna per mail till kansliet. Ange även alltid telefon dagtid, mobil och mailadress.


Något kösystem tillämpas inte, dvs. ingen hänsyn tas till hur lång tidsom förflutit sedan sökande inkommit med sin ansökan. Styrelsensmotivering till beslut kommer inte att redovisas. Som hyresgäst innebärdet att du är med och påverkar förhållandena på anläggningen. Allt viutför tillsammans påverkar hyreskostnaderna.


Välkommen med dina frågor kring uthyrdningsstallet på HRF.


Vi erbjuder även tillfällig uppstallning i tävlingsstallet.
Pris första natten: 300 kr, därefter 150 kr/natten.

Nariza
Uthyrningsstallet