Ungdomssektionen

Alla HRF:s medlemmar under 26 år tillhör automatiskt ungdomssektionen, USEK.


USEK anordnar aktiviteter för barn och ungdomar i stallet, t.ex. spökkväll, barnkalas, käpphästävlingar, rykttävlingar m.m. Håll utkik på USEK:s anslagstavla i stora stallet för att se när nya aktivieter planeras.Följ gärna USEK på deras instagram.


USEK har möte minst en gång i månaden och deltar på HRF:s styrelsemöten.


USEK:s styrelse väljs vid deras årsmöte i början av året. Valberedningen för USEK under 2022 är Jenny Karlsson och Kajsa Nordmark. För att ge förslag till nya förtroendevalda för USEK, kontakta Jenny på jenny.karlsson@yahoo.se.

USEK:s styrelse 2023