Ungdomssektionen

Alla HRF:s medlemmar under 26 år tillhör automatiskt ungdomssektionen, USEK.


USEK:s styrelse, som väljs vid deras årsmöte i början av året, anordnar aktiviteter för barn och ungdomar i stallet, t.ex. spökkväll, barnkalas, käpphästävlingar, rykttävlingar m.m


USEK har möte minst en gång i månaden och deltar på HRF:s styrelsemöten. 


Det finns en brevlåda bredvid dörren till tvättrummet i stora stallet där man kan lägga förslag till USEK. 


Håll även utkik på USEK:s anslagstavla i stora stallet för att se när nya aktivieter planeras. 


Följ gärna USEK på deras instagram.


Våra sponsorer