Styrelsen

Styrelsens arbete

Styrelsen möts en gång i måndaden och årsmötet genomförs i februari varje år. 


Styrelsens arbete 2022

  • Utvecklingsarbete för styrelse och personal. Processdrivet arbete med att ta fram ny värdegrund, verksamhetsidé samt vision. Dessutom etablerades en verksamhetsplan för 2023.
  • Anpassning till det svåra ekonomiska läget. Begäran av extrastöd från kommunen inskickat i juni samt justering av avgifter för ridskola, ridlekis och uthyrningsstallet
  • Omstart av dialog med kommunen gällande behovet av långsiktigt och strategiskt samarbete för att säkerställa möjligheter till renoverad eller ny anläggning. Möte med kommundirektör och förvaltningschef i maj. Möte med kommunpolitikerna i september, samt fortsatt kontakt med Serviceförvaltningen under hösten.
  • Exempel på beslut under året: Ny hemsida för föreningen, ny app för ridskolan, försäljningskampanjer, klubbkläder, mm.
  • Exempel på förbättringar under året: Bättre och regelbunden rapportering till RF SISU, regelbundna nyhetsbrev, anslagstavla med "Styrelsen informerar", nytt sponsoravtal, "Stallhjälpen" och "HRF Föräldragrupp" startad under hösten, mm.

Föreningens valberedning:

Elisabeth Tholinsson, elisabeth.tholinsson@live.se

Jenny Taflin, jennytaflin@me.com

Lisa Radebrink-Brander, lisa.r.brander@gmail.com

Föreningens revisorer:

Elisabeth Warnestad

Susanna Svensson (suppleant)

Kommittéer och arbetsgrupper

HRF:s verksamhet skulle inte vara något utan våra drivna och engagerade personer som arbetar ideellt i våra kommittéer och arbetsgrupper. Styrelsens medlemmar är ofta sammankallande och det övergripande ansvaret. Alla kommittéer och grupper skulle behöva fler frivilliga som vill bidra och påverka föreningens arbete.  


Anläggningskommittén ansvarar för drift, underhåll och reparationer av anläggningen. Det kan handla på våra hagar, byggnader, underlag på banor och i ridhus, liksom stall och personalutrymmen. Just nu är energibesparande åtgärder en viktig fråga. 


Marknadskommittén ansvarar för sponsring, marknadsföring och bidragshantering. Just nu kan vi tillhandahålla reklamplats för sponsorskyltar i stora ridhuset. 


Tävlingskommittén ansvarar för tävlingarna på lokal, regional och nationell nivå som vi arrangerar på anläggningen. På tävlingskommittéen ligger ansvaret för funktionärer, men också domare och tävlingsledare. 


Cafeteriagruppen ansvarar för matinköp, matlagning och försäljning vid våra tävlingar. Cafeteriagruppen är också behjälplig vid andra arrangemang då det behöv t.ex. korvgrillning. Men här stöttar HRF:s föräldragrupp också. 


Framtidsgruppen fokuserar på frågor som rör långsiktiga och strategiska projekt, t.ex. vårt behov av renovering och/eller nybyggnation. Gruppen har den löpande dialogen med Hammarö kommun, både politiker och tjänstemän. 

Vi ser fram emot era idéer och synpunkter som kan göra HRF ännu bättre. 


Kontakta oss för att komma i kontakt med någon kommitté eller arbetsgrupp om du vill vara med och bidra till HRF:s verksamhet.


Hör gärna av er genom att kontakta oss på mail till styrelsen@hammarorf.se

Tillsammans är vi Hammarö Ryttarförening -

Hammarös bästa mötesplats

Våra sponsorer