Värderingar

Värdegrund


Hjärtliga - tillsammans är vi engagerade och hjälps åt


Respektfulla - vi inkluderar alla och tar ansvar för häst, människa och miljö


Förebilder - vi ser och bekräftar varandra. Vi delar med oss av vår kunskap

Verksamhetsidé


Hammarö Ryttarförening finns till för alla och erbjuder en trygg, rolig och meningsfull fritid med hästen i centrum.


Hos oss får alla möjlighet att utvecklas på sin egen nivå. Vision


Hammarös bästa mötesplats - inga hinder är för höga
På Hammarö Ryttarförening är alla lika viktiga. Medlemmar äger tillsammans anläggningen och hästarna. Genom styrelsen driver medlemmarna verksamheten tillsammans med personalen. 


Under 2022 har HRF med stöd av RF SISU Värmland genomför ett genomgripande arbete och tagit fram en ny värdegrund, men också definierat vår verksamhetsidé och vår vision.