Verksamhet

Hammarö Ryttarförening

Hammarö Ryttarförening -

Hammarös bästa mötesplats

Harmmarö Ryttarförening har en bred verksamhet för att möta behoven i Hammarö kommun. Vi är en av Sveriges hästtätaste kommuner och vi tycker det är viktigt att invånarna ska kunna ha tillgång till en allmän ridskola för alla åldrar och alla ambitioner. 


Ryggraden i Hammarö Ryttarförening är ridskolan och ridlekiset där ridande mellan 2-75 år varje vecka utvecklar sin ridning och förfinar sin hästkunskap. Anläggningen tillåter oss att ha ca 20 hästar och ponnyer för denna verksamhet.


På anläggningen finns också ett uthyrningsstall med plats för 18 privathästar. Här finns många aspirerande unga ryttare och flertalet av de som hyr plats har börjat som elever på ridskolan. 


Tävlingsverksamheten är viktig för HRF som har ett gott rykte om sig som tävlingsarrangör. Tack vare våra möjligheter att inackordera tävlingshästar ger detta också en viktig inkomst för föreningen. 


Vår förening har välmeriterade ridlärare, instruktörer och domare knutna till sig och detta är en viktigt del i det fina omdömet vi får i tränings- och tävlingssammanhang. 


Den nuvarande anläggningen har många år på nacken och är i stort behov av renovering och nybyggnation. Det dagliga underhållet genomförs av personal på anläggningen men för att säkerställa nödvändig drift, planerat underhåll och reparation så är det frivilliga krafter som krävs. Dessa eldsjälar gör det möjligt för oss fortsätta bedriva verksamheten. 


Styrelse och personal arbetar aktivt gentemot kommunen för att uppmärksamma behovet av renovering och nybyggnation. Dessutom söker vi kontinuerligt bidrag och stipendier för att säkerställa att ekonomin går runt.