Föreningen

Hammarö Ryttarförening

Tillsammans är vi engagerade

och hjälps åt


Vi är respektfulla och positiva

förebilder för varandra

Hammarö Ryttarförening startade av några ridande unga entusiaster under det tidiga 1970-talet. Man satsade på tävling och att ha kul tillsammans. Planerna på att utveckla verksamheten och driva ridskola förverkligades ca 10 år senare. Med många ideella krafter och mycket ingenjörskap kunde HRF stoltera med en egen ridskoleanläggning.


Åren har gått, lärare, hästar och eldsjälar i föreningen har kommit och gått. Nu är det hög tid för förändring och stort engagemang krävs av oss alla. Vi behöver en ny anläggning. Den nuvarande håller inte den standarden som krävs, vare sig för hästar eller människor.


Men under tiden som det långsiktiga utvecklingsarbetet pågår så fortsätter ridskolan med sin fina verksamhet, vi försöker ständigt att förbättra och utveckla oss för att möta Hammaröbornas behov och önskemål om en aktiv fritid nära djur och natur.


Vi ordnar regelbundet klubbtävlingar och andra roliga aktivieter, samt arrangerar tävligar upp på nationell nivå. Vi har även flera duktiga privatekipage som tävlar för HRF i Värmland och övriga Sverige, både inom dressyr och hoppning, och når fina resultat som vi är väldigt stolta över.